Obsah

Tříkrálová sbírka 2018

Tříkrálová sbírka v Dolní Brusnici. Výnos z tří pokladniček činil 8526,- Kč. Moc děkujeme za příspěvky.