Obsah

Tříkrálová sbírka 2019

Uskutečnila se v sobotu 5.1.2019

Každá koruna pomáhá - a těch se v naší obci letos sešlo od hodných dárců 8.996,- Kč.

Děkujeme třem skupinkám koledníků a dárcům.