Obsah

Zpět

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČN ÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBN HO ŘÍZENÍ (s ústním jednáním a ohledáním na místě)

Vyvěšeno: 10. 5. 2022

Datum sejmutí: 26. 5. 2022

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět