Obsah

BIOODPAD

Typ: ostatní
Bioodpad Informace o možnostech nakládání s biologicky rozložitelným odpadem (obecně nazývaný bioodpad)

Bioodpad je cenná složka komunálního odpadu, ze které je možné při správném zacházení získat kvalitní, dobře využitelný kompost.

S bioodpadem lze nakládat několika způsoby. Nejlevnějším způsobem nakládání s biomateriálem je využívat jej při vzniku na svých zahradách založením vlastního kompostu, protože tak odpad vůbec nevznikne a není třeba nákladně s ním nakládat.

Další možností, jak předcházet vzniku bioodpadu, je využíváním kompostéru.  Obec Dolní Brusnice v roce 2021 rozdala 90 ks kompostérů na základě smlouvy o výpůjčce. Z důvodu dodržení udržitelnosti projektu je kompostér vypůjčen zdarma na dobu 5 let s následným bezúplatným darováním.

 

Placená likvidace bioodpadu v Dolní Brusnici, náklady hradí Obec Dolní Brusnice:

Velký hnědý kontejner je umístěn u hřbitova, je volně přístupný. 

Malý hnědý kontejner se nachází u obecního úřadu, je uzamčen a otevře ho pracovník obce  na vyžádání. 

Do hnědého kontejneru patří: 

 • zbytky ovoce a zeleniny (jádřince, pecky, slupky, natě, listy), atd.,
 • kávová sedlina a čajové sáčky,
 • skořápky od vajíček a ořechů,
 • mastné ubrousky , které se nehodí k recyklaci,
 • uvadlé květiny, listí, tráva, stonky a drobné větvičky.

 

Do kontejneru naopak nepatří: 

 • stolní oleje a tuky,
 • léky,
 • uhynulá zvířata,
 • zvířecí výkaly,
 • kočkolit,
 • prachové sáčky z vysavače,
 • vlhčené ubrousky
 • igelitové sáčky a další odpad, který lze předat k recyklaci.                                       

 

Pro větve keřů a stromů  je určen prostor za dílnou pana Adama, p.p.č. 747/22 v k.ú. Dolní Brusnice, nepatří sem pařezy. Větve budou štěpkovány, neodkládejte zde nic jiného, hrozí poškození stroje!   

Drobnější větve keřů a stromů můžete štěpkovat přímo na zahradě nebo na místě, kam se vám hodí štěpka.  Obec Dolní Brusnice vlastní  2 kusy štěpkovačů dřevní hmoty do průměru 5 cm a 1 kus štěpkovače dřevní hmoty do průměru 10 cm, k zapůjčení jsou zdarma pro občany s nemovitostí v naší obci, vypůjčitel si zaplatí pouze pohonné hmoty, v případě zájmu neváhejte kontaktovat obecní úřad v Dolní Brusnici.

Pálení listí, klestí a shrabané trávy není zákonem výslovně zakázané, ovšem i pro pálení platí určitá pravidla a omezení. Pálení na zahradách  každoročně rozděluje občany na dvě nesmiřitelné skupiny. Pálení odpadů upravuje zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Povinnosti při zacházení s otevřeným ohněm jsou uvedené v zákoně č. 133/1985 sb., o požární ochraně. 

Bioodpad rozhodně nepatří na břehy potoka, přikládáme výstižný článek od paní Vitvarové, sice vydaný na jaře předminulého roku pro město Dvůr Králové nad Labem, ale je poučný i pro občany ostatních obcí.

článek:

Kde je ta tráva? Voda ji vzala…

V předletním čase mnohé z nás sluníčko vytáhne na procházku do přírody. Ten koho zláká šplouchání vody v potoce, pokud se ke břehu nebo k zábradlí mostku přiblíží pomalu a tiše, možná uvidí pstruhy obecné nebo pilného zahrádkáře, jak vyprazdňuje koš sekačky do koryta toku…

Období jara je pro vodoprávní úřad obdobím povodňových prohlídek vodních toků. Při prohlídce nelze přehlédnout, že se v některých místech z  koryt vodních toků stává odkladiště posekané trávy, shrabaného listí, shnilých jablek, suchých větví, ale také stavební suti, pneumatik apod. Nikoho jistě nepřekvapí, že takováto činnost je ze zákona zakázaná (pod pokutou ve výši do 50 000 Kč). Vodoprávní úřad v rámci své činnosti týkající se ochrany vodních toků a jejich koryt kontroluje a kárá „příbřežníky“.

Bioodpad

Tráva, dřevo ani listí břeh potoka nezpevní, při dešti nebo velké vodě bývá tento materiál odplavován a způsobuje zanášení toků a nádrží dále po proudu. Na vlastní oči se můžete přesvědčit při procházce kolem přehrady, co všechno a v jakém množství zachytí norná stěna umístěná před hrází vodního díla Les Království. Ptáte se, jak s bioodpady správně nakládat? Můžete je kompostovat na vlastním pozemku, čímž si navíc sami vyrobíte úžasné hnojivo. Občané Dvora Králové si mohou v Technických službách města zdarma zapůjčit i štěpkovač, který umožní i kompostování větví. Pokud jste ze Dvora Králové, můžete dále zahradní odpady zdarma odevzdávat ve sběrném dvoře v rámci jeho provozní doby či využít jarních a podzimních mobilních svozů. Občanům z okolních obcí rádi poradí na jejich obecním úřadě, jak s bioodpady v jejich obci správně nakládat.

Bioodpad

Je pravdivé prastaré moudro, které říká, že co „vzala voda“ je pryč a už se nikdy nevrátí? Odpadků se to netýká, ze břehů řek, nádrží a potoků - nad rámec svých povinností, pouze proto, že jim stav toků, o které pečují, není lhostejný – je sbírají a odvážejí správci toků. Na obrázku je zdokumentován loňský „úlovek“ dvanácti lidí provozní údržby Povodí Labe, státního podniku, nasbíraný podél vodních toků ve Dvoře Králové a jeho okolí za 10 dnů.

Bioodpad

Přeji nám všem krásné prázdninové dny, kdy se při procházce oko potěší pohledem na volnou přírodu, upravenou rozkvetlou zahrádku nebo na odlesky sluníčka mihotavě zářící na vodní hladině nerušené negativními důsledky lidské činnosti, a to díky správcům toků, díky nám i díky vám.

Ing. Světlana Vitvarová, odbor ŽP

 

Je lepší rostlinné materiály využít do kompostu, díky němuž získáme kvalitní hnojivo. Větve stromů je vhodnější štěpkovat  a využít jako topivo, mulčovací materiál nebo přidávat do kompostu. Listí je možné ponechávat pod stromy (shrabat ke kmeni), kde se z něho uvolňují živiny, které se vrací zpět do půdy.

DĚKUJEME ŽE TŘÍDÍTE, MÁ TO SMYSL!

Přeji Vám krásné podzimní dny a hlavně zdraví!   

S přátelským pozdravem           

                                                               Marcela Janáková - starostka obce

                                                                                                                                                                                                                                           


Vytvořeno: 2. 10. 2023
Poslední aktualizace: 6. 10. 2023 14:23
Autor: Správce Webu