Obsah

KNIHOVNA  DOLNÍ  BRUSNICE

 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU

Přes 1800 svazků knížek, výměna knih 4x do roka.

knihovnice : Božena Svědirohová - mob. 737 566 844
 

půjčovní doba:   středa od 15:00 do 17:00 hod.

KNIHOVNA DOLNÍ BRUSNICE

http://www.knihovnadolnibrusnice.webk.cz/