Obsah

Historie výstavby

Školka a společenský sál

Původní budova základní školy je asi z roku 1880.
Základní škola byla v obci zrušena v roce 1972.
Přístavba a přestavba na mateřskou školku probíhala v letech 1980 až 1983
a přístavba společenského sálu v letech 1998 až 1999.
Kapacita sálu je až 120 míst, pódium pro orchestr, perfektní výčepní pult.
Sál je možno pronajmout na akce (školení, svatby, oslavy atd. -  pondělí až  neděle ) po dohodě se starostkou obce, tel. 499 391 100.
Pronájem sálu - místnímu občanovi, místní organizaci : 1500 Kč a cizí: 6500 Kč

Původní  přestavba přestavba Po přestavbě Deti

 Pro nedostatek dětí bylo na veřejné schůzi zastupitelstva obce dne 29.3.2004 rozhodnuto mateřskou školu zrušit! 

Veřejné osvětlení

První akcí obce Dolní Brusnice po osamostatnění od Bílé Třemešné byla 
rekonstrukce veřejného osvětlení. Tato akce proběhla v letech 1995 až 1997
a celkové náklady na tuto rekonstrukci činily 1 508 000 Kč.
Současná průměrná spotřeba v létě: 350 kWh/měsíc, v zimě: 3100 kWh/měsíc.

Vodovod

Vodovod původně vybudovali němečtí občané v roce 1932.
V současné době jsou veškeré hlavní vodovodní rozvody po obci vyměněny
- poslední výměna hlavního vedení proběhla v letech 1997 a 1998.
Původní zůstává stále vodojem a prameniště (jímaliště) a stále dodává obci velmi
kvalitní pitnou vodu.
Náhradní zdroj - studna za obcí o hloubce 65 m byla postavena v roce 1964.
Současná průměrná spotřeba v létě: 70 m3/den, v zimě: 40 m3/den.

Oprava

Plyn

I. etapa - v roce 1997 bylo započato s plynofikací obce, a to tím, že bylo zprovozněno nepoužívané plynové vedení, vedoucí podél hlavní silnice přes celou obec.
Při této akci bylo zřízeno i 8 přípojek k rodinným domkům.
Příspěvek obce v roce 1997 činil 200 000 Kč.
 

II. etapa - plynofikace obce proběhla pak až v roce 1999
a příspěvek obce činil 1 227 000 Kč.

III. etapa - plynofikace obce proběhla v roce 2000
a příspěvek obce činil 1 250 000 Kč.
 

IV. etapa - závěrečná, kterou skončil rozvod plynu po obci, proběhla v roce 2001
a příspěvek obce činil 335 000 Kč.
 

Celkové náklady obce Dolní Brusnice (příspěvek plynárnám+projekty+plynové budky) na její plynofikaci jsou 3 012 000 Kč.
Při této akci bylo zřízeno celkem 95 přípojek plynu k rodinným domkům.
K 30. 11. 2001 odebírá plyn 37 domácností a 6 maloodběratelů, celkem 43 odběratelů. 
K 31. 12. 2004 je napojeno na plyn 50 domácností a 7 firem, tj. celkem 57 odběratelů.

Opravy komunikací

Po provedené plynofikaci obce byly v roce 2000 a 2001 provedeny nutné opravy místních komunikací v celkové délce 2250 m nákladem 2 236 000 Kč.
V roce 2002 byla postavena část asfaltové komunikace s chodníkem a kanalizací u stavebních parcel pro 6 rodinných domků. Celkové náklady 648 137 Kč.

V roce 2006 byla provedena oprava místních komunikací s podporou dotace, poskytnuté Královehradeckým krajem, ve výši 143 325 Kč.
Skutečné náklady:

Cesta u Kudrnovských - 193 655 Kč. 

Cesta ke Krejcarovým - 369 660 Kč. 

Cesta k "okálům" - 358 003 Kč. 

Požární zbrojnice

Požární zbrojnice a v současnosti i budova obecního úřadu byla postavena v letech 1958 až 1960.

zbrojnice

Kanalizace a chodníky

Dne 2. června 2003 bylo započato se stavbou kanalizace a chodníku podél hlavní silnice, vedoucí obcí Dolní Brusnice. Délka kanalizace 350 m. Délka chodníku bude navazovat na stávající chodník od bývalé hospody směrem k Horní Brusnici až k bývalé nádrži pod Erbenovými.
Předpokládané náklady na tuto stavbu jsou 2 100 000 Kč. Kanalizace bude dokončena v letošním roce 2003. Konečné dokončení chodníků v roce 2004.
Stavbu provádí firma AQUAVIT, spol. s r.o., Trutnov.
Hlavním důvodem této stavby je zvýšení bezpečnosti pro chodce, a to hlavně pro dětí.

Skutečné náklady:
Kanalizace 2003 798 000 Kč
Chodník 2003 1 261 155 Kč
Chodník 2004 359 964 Kč
Opravy cest 533 877 Kč
Celkem 2 952 996 Kč

Lyžarský vlek

V roce 2003 byla provedena rekonstrukce prvé části sjezdovky, betonáž sloupů, vyměněna veškerá elektroinstalace, sjezdovka prodloužena na 380 metrů, převýšení 70 metrů, nasvětleno - možnost večerního lyžování. Nová výstupní stanice.
Na nynější rekonstrukci bylo proinvestováno 180 000 Kč a odpracováno 1260 bezplatných brigádnických hodin.

oprava  oprava vleku

Prodejna potravin

Postavena v letech 1975 až 1976.
Náklady na výstavbu 495 787 Kč.
Odpracováno 11 550 brigádnických hodin.
Hodnota díla 523 000 Kč.
Za tuto cenu odkoupilo prodejnu Lidové spotřební družstvo Jednota.


1.9.2001 odkoupila prodejnu obec Dolní Brusnice za 1 100 000 Kč (objekt)
a zařízení za 87 000 Kč.

1.10.2001 pronajala obec prodejnu firmě KORDA
spol. s r.o., Dolní Brusnice. Tato firma zajišťuje od 12.10.2001 prodej základních potravin a vlastních výrobků.
Otevírací doba: Po až Pá 7.00 - 16.00 Sobota 7.00 - 10.00 hod. 

V květnu 2003 byla provedena oprava střechy včetně oplechování na prodejně potravin. Opravy provedl pan Bouška ze Souvratě nákladem 126 000 Kč.
Další drobné zednické opravy provádí pan Jaroslav Svědiroh.

Kanalizace a parkoviště

V měsících květen-červen 2005 proběhla výstavba části kanalizace v délce 147 m a nákladem 355 000 Kč.
Současně byla nákladem 233 000 Kč provedena úprava odstavní plochy pro osobní auta u obecního sálu.

parkoviště Parkoviště