Obsah

Spolky

Historie

historická fotografie z 28.10.1948

fotografie

 

Podle kronikáře Doubka byl ve zdejší obci založen zprvu německý hasičský sbor, a to v roce 1891, ve kterém byli i někteří Češi.
To trvalo do roku 1934, kdy zde vznikly Sudety, a přes válku.
Po odsunu Němců se stěhovali do obce Češi, kteří zde založili první Český hasičský sbor 6.2.1946 a který čítal 20 členů.
Sbor je zde stále v činnosti a koncem roku 2003 měl členů 50. V roce 2004 bylo přijato 10 nových členů (z toho bylo 9 žáků a dorostenců)

Nyní má sbor 62 členů.

Majetek je řádně evidován a každoročně kontrolován.
 
 

Připravil pan Václav Kunc      

 

Koněspřežná čtyřkolová ruční stříkačka

stříkačka


Majitel: SDH Dolní Brusnice
Výrobce: R.CZERMARCK TEPLITZ
Rok výroby: asi 1880
Obsluha: 6-8 osob, kočí+2koně
Čerpadla: pístová, výkon asi 250 l/min
Výbava:
2 ks savice + sací koš
2 ks hadice C
1 ks proudnice

Stříkačka je plně provozuschopná.

Průběh rekonstrukce
Stříkačka byla zakoupena 3.dubna 2001 od SDH Borovnička. Celá stříkačka byla rozebrána a kovové součásti byly odvezeny na očištění. Po očištění byly součástky nastříkány základní barvou. Zároveň byly opravovány dřevěné části stříkačky. Poté již následovala postupná montáž kovových částí a nástřik vrchní barvou. Nakonec byly osazeny dřevěné součástky a provedeny konečné úpravy (linkování - nápis).

Dále bylo nutno
a) zakoupit:
- 2 ks savice pr.52mm x 1,9m
- 4 ks gumové koule do čerpadla
- 8 ks pracovních uniforem

b) vyrobit:
- 2 ks mosazných šroubení k savicím
- 1 ks sací koš

Veškeré montážní práce a nátěry byly prováděny v dílně p.Nožičky.
Loukoťová kola opravil ve své dílně p.Breuer.
Soustružnické práce a očištění mosazných částí provedla firma Stránský a Petržík.
Modely pro odlití mosazných součástek vyrobil p.Kunc.
Barvu na vrchní nátěr věnoval p.Skořepa.

Na renovaci se podílelo 8 členů SDH.
Na renovaci stříkačky bylo odpracováno 250 hodin.

Připravil pan Miroslav Nožička

hasičiAktualizováno 14.03.2012 

 

Obec Dolní Brusnice zakoupila v roce 2017 nové čerpadlo a bylo vystaveno na Výroční valné hromadě 8.12.2017.

    čerpadlo    ocenění hasiči

     

Okrsková soutěž v Mostku v r. 2019

 

V sobotu 4. května 2019 se družstva mužů a žen z místního SDH

zúčastnila okrskové soutěže v požárním útoku, která se konala v Mostku

u lesního rybníka nad koupalištěm.

 

Za náš sbor soutěžili – za muže : 

družstvo mužů       

Petr a Jiří Zaplatílkovi, Josef Erben,  Michal Mikyska, Karel Mann, Jaroslav Janák, Aleš Syrový. Také byli připraveni náhradníci Miroslav Trnka a Josef Nožička.

 

 

Za ženy :     

družstvo žen            

 Ivana Erbenová, Marcela Janáková, Ilona Čeřovská, DagmarStránská, Hana Kuncová, Dagmar Kubelková, Martina Kučerová

 

Celkem bylo přítomno 5 družstev mužů a 2 družstva žen. Našim se dařilo,

obě družstva se ve svých kategoriích umístila na prvních místech.

výsledková listina

více fotografií najdete ve fotogalerii