Obsah

Vážení spoluobčané,

www stránky obecních úřadů musí splňovat řadu zákonů jako např. zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, který ukládá obcím povinně zveřejňovat vybrané informace.

Současně máme za povinnost provozovat tzv. elektronickou úřední deskue-podatelnu, které pomáhají občanům snadněji komunikovat s úřadem.

WWW stránky chápeme jako jednu z dalších služeb pro Vás občany, a proto se vynasnažíme v maximální možné míře informovat obyvatele o aktuálním dění v obci nad rámec zákonem stanovených podmínek.

Pevně věřím tomu, že se naše stránky stanou pro drtivou většinu občanů místem, kde může každý získat potřebné informace pro snadnější komunikaci s úřadem a život v obci.

Marcela Janáková
Starostka

Novinky na úřední desce

25.05.2022

UPOZORNĚNÍ

nové e-mailové adresy obecního úřadu

Detail Aktuality

23.05.2022 - 30.06.2023

Závěrečný účet za rok 2021

Detail Úřední deska

20.05.2022 - 10.06.2022

Usnesení č. 2/2022

Detail Úřední deska

19.05.2022

Sezvání majitelů psů k povinnému očkování psů proti vzteklině

Dle zákona o veterinární péči č. 166/99 Sb.,§ 4 odst.1 písmene f, bude i v letošním roce provedeno povinné očkování psů proti vzteklině, kteří jsou starší 3 měsíců.

Detail Aktuality

13.05.2022

130 LET HASIČSKÉHO SBORU V DOLNÍ BRUSNICI

Sbor dobrovolných hasičů Vás srdečně zve na hasičskou soutěž konanou u příležitosti oslav 130 let založení sboru.

Detail Aktuality