Obsah

Na základě zákona č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (dále jen "zákon o Sbírce právních předpisů ÚSC"), jsou územní samosprávné celky (obce a kraje) a některé správní úřady povinny od 1. ledna 2022 vyhlašovat své právní předpisy (obecně závazné vyhlášky a nařízení) ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (dále jen "Sbírka právních předpisů ÚSC"). Ve Sbírce právních předpisů ÚSC se dále zveřejňují i některé další akty uvedené v zákoně o Sbírce právních předpisů ÚSC. V návaznosti na přechodná ustanovení zákona o Sbírce právních předpisů ÚSC mají územní samosprávné celky a některé správní úřady povinnost zveřejnit ve Sbírce právních předpisů ÚSC své právní předpisy vyhlášené do 31. prosince 2021 na svých úředních deskách, a to nejpozději do 31. prosince 2024; v opačném případě tyto právní předpisy ze zákona pozbydou platnosti a účinnosti.

1. lednu 2022 byl zahájen provoz informačního systému Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů. Tento informační systém  je určen k vyhlašování obecně závazných vyhlášek a nařízení.

 

 

* Řád veřejného pohřebiště obce Dolní Brusnice 

Řád veřejného pohřebiště Dolní Brusnice.pdf (352.17 kB)

 

* OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství č.3/2021

OZV o místním p. za obec. systém odpad.h. 2021.pdf (1.07 MB)

 

* OZV o stanovení obecního systému odpadového hospodářství č. 2/2021

OZV o stanovení obec.systému odpad. hosp. 2021.pdf (817.05 kB)

STANOVIŠTĚ ZVLÁŠTNÍCH SBĚRNÝCH NÁDOB NA TŘÍDĚNÉ ODPADY

 leták + fotografie (764.63 kB)

Informování občanů o odpadovém hospodářství za rok 2022

Informování občanů DB o odpadovém hospodářství v r. 2022.pdf (1010.83 kB)

 

* OZV o místním poplatku z pobytu č. 1/2021

OZV o místním p. z pobytu 2021.pdf (1.25 MB) Ohlášení - ubytování.docx (49.33 kB) 

 

* OZV o místním poplatku ze psů č. 2/2019   ZRUŠENA

   OZV o místním p. ze psů.pdf (1012.31 kB)      Ohlášení - psi.docx (49.39 kB)

 

* OZV o místním poplatku z pobytu č. 1/2019 - zrušena

  OZV o místním p. z pobytu.pdf (1.49 MB)   Ohlášení - ubytování.docx (49.33 kB)