Obsah

Obec Dolní Brusnice poskytuje finanční příspěvky z rozpočtu obce na stavby domácích ČOV a bezodtokových jímek nebo jiných schválených zařízení k čištění odpadních vod.

Cílem poskytování příspěvků je motivace k zlepšení životního prostředí v oblasti odpadních vod.

Zastupitelstvo obce Dolní Brusnice schválilo usnesením č. 5 ze dne 10.09.2019 Zásady a pravidla obce Dolní Brusnice pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu obce na stavby ČOV a bezodtokových jímek.

Zde ke stažení: Zásady

Přílohy k podání žádosti: Žádost o příspěvek ČOV + souhrnná tabulka