Obsah

FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK NA ČOV

Obec Dolní Brusnice poskytuje finanční příspěvky z rozpočtu obce na stavby domácích ČOV a bezodtokových jímek nebo jiných schválených zařízení k čištění odpadních vod.

Cílem poskytování příspěvků je motivace k zlepšení životního prostředí v oblasti odpadních vod.

Zastupitelstvo obce Dolní Brusnice schválilo usnesením č. 5 ze dne 10.09.2019 Zásady a pravidla obce Dolní Brusnice pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu obce na stavby ČOV a bezodtokových jímek.

Zde ke stažení: Zásady

Přílohy k podání žádosti: Žádost o příspěvek ČOV + souhrnná tabulka

 

*****************************************************************************

FINANČNÍ DAR RODIČŮM DĚTÍ ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Obec Dolní Brusnice poskytuje z rozpočtu obce finanční dar rodičům dětí docházejících do základních škol. Poprvé můžete požádat na školní rok 2023/2024.

Cílem je podpora rodičů a jejich dětí s trvalým pobytem v Dolní Brusnici, využití daru je ryze na rozhodnutí žadatele, zda finanční prostředky použije například na  školní potřeby a pomůcky, kroužkovné, volnočasové aktivity nebo využije dar ve prospěch rozvoje školy.

Zastupitelstvo obce Dolní Brusnice schválilo usnesením č. 4 ze dne 13.07.2023  Zásady pro poskytování finančních darů rodičům dětí docházejících do základních škol.

Zde ke stažení: Schválené zásady - školní děti Dolní Brusnice.pdf (166.54 kB)

Žádost k vyplnění: Příloha zásad - žádost o dar na školní děti Dolní Brusnice.docx (18.3 kB)

FINANČNÍ DAR DLE TĚCHTO ZÁSAD BYL DNE 21.09.2023 ZRUŠEN Z DŮVODU ODMÍTNUTÍ POTVRZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ 

VYJÁDŘENÍ ŘEDITELE: zde (187.98 kB)

 

*******************************************************************************

FINANČNÍ DAR RODIČŮM DĚTÍ ZÁKLADNÍCH A MATEŘSKÝCH ŠKOL

Obec Dolní Brusnice poskytuje z rozpočtu obce finanční dar rodičům dětí docházejících do základních a mateřských škol. Poprvé je možné požádat na školní rok 2023/2024.

Cílem je podpora rodičů a jejich dětí s trvalým pobytem v Dolní Brusnici, využití daru je ryze na rozhodnutí žadatele, zda finanční prostředky použije například na dopravu dětí do škol, školní potřeby a pomůcky, kroužkovné, volnočasové aktivity nebo využije dar ve prospěch rozvoje školy.

Zastupitelstvo obce Dolní Brusnice schválilo usnesením č. 6 ze dne 21.09.2023  Zásady pro poskytování finančních darů rodičům dětí  základních  a mateřských škol .

Zde ke stažení: zásady škola základní a mateřská Dolní Brusnice.pdf (145.12 kB)

Žádost k vyplnění: Příloha zásad - žádost o dar MŠ a ZŠ Dolní Brusnice.docx (18.71 kB)