Obsah

Revitalizace veřejného prostranství v centru               Dolní Brusnice

V r. 2020 byla v obci Dolní Brusnice dokončena s podporou Královéhradeckého kraje realizace projektu s názvem „Revitalizace veřejného prostranství v centru Dolní Brusnice“.

Revitalizace veřejného prostranství v centru Dolní Brusnice

  Více zde

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

OBEC DOLNÍ BRUSNICE - PODPORA ZAMĚSTNANOSTI

Primárním cílem projektu je zvýšení zaměstnanosti osob z vybraných cílových skupin.


Cíl projektu bude naplněn vytvořením jednoho nového pracovního místa na plný
úvazek v obci Dolní Brusnice na pozici „Pracovník úklidu budov, obsluhy zařízení a
údržby veřejné zeleně“.

Doba realizace projektu: 20.3.2020 - 31.12.2022

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Zaměstnanost.

zde ke stažení

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Dopravní automobil pro SDH Dolní Brusnice

nový dopravní automobil

 V roce 2018 byl realizován projekt s názvem: " Dopravní automobil pro SDH Dolní Brusnice"

Na základě hodnocení a posouzení nabídek se vybraným dodavatelem stala společnost PROFI AUTO CZ a.s. s nejnižší nabídkovou cenou 876 847,- Kč vč. DPH.

Dne 21.8.2018 byl předán dopravní automobil značky Fiat do užívání SDH Dolní Brusnice.

Tento projekt byl finančně podpořen Ministerstvem vnitra a Královéhradeckým krajem.

 

zde ke stažení

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

 

   Zateplení budovy obecního úřadu

obecní úřad

  V roce 2018 byl realizován projekt s názvem " Dolní Brusnice - zateplení objektu"

 Projekt byl finančně podpořen Královéhradeckým krajem.

zde ke stažení

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Dolní Brusnice - Bezpečně do Bílé Třemešné - Revitalizace chodníku

foto

V období 2018-2019 je realizován projekt reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007114 zaměřený na zvýšení bezpečnosti dopravy (zejména chodců) a podporu udržitelné dopravy v obci Dolní Brusnice.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z programu 11703 - Integrovaný regionální operační program.

zde ke stažení