Obsah

Honzova lesní stezka v Dolní Brusnici

Realizací projektu je  v r. 2023 budováno ucelené volně přístupné místo zábavně-naučného mobiliáře a herního prvku pro volnočasové  aktivity, společně s místem pro odpočinek, v přirozeném lesním prostředí, určené pro širokou veřejnost, nejen z Dolní Brusnice, ale i z dalších okolních obcí a zaměřené na podporu aktivit v přírodě a tím návazně na budování vztahu k přírodě.

Registrační  číslo projektu:  22/010/19210/452/112/003221

Cíl operace: Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Královédvorsko, z.s.

více zde (338.17 kB)

publicita plakát (72.26 kB)

 

Honzova stezkaHonzova stezka

Honzova stezkaHonzova stezka

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

 

Modernizace dětského hřiště v Dolní Brusnici

V r. 2022 byl realizován projekt „Modernizace dětského hřiště v Dolní Brusnici“, který byl spolufinancován z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj“

Identifikační .č. projektu:                117D8210H8704

více zde (203.94 kB)

herní prvky dětské hřiště

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Obnova místní komunikace 14 c

V r. 2021 byl v obci Dolní Brusnice realizován s podporou Ministerstva pro místní rozvoj projekt „Obnova místní komunikace 14c“, reg.č. projektu 117D8210A7659

více zde (377.54 kB)

 obnova místní komunikace 14 cobnova místní komunikace 14 c  

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Revitalizace Alžbětiny vyhlídky v Dolní Brusnici

Realizací projektu  v r. 2021 je  vybudováno ucelené volně přístupné místo volnočasových  aktivit – herních balančních prvků a místa pro odpočinek, v přirozeném lesním prostředí, určené pro širokou veřejnost, zejména z Dolní Brusnice i dalších okolních obcí a zaměřené na rozvoj pohybových aktivit v přírodě      a tím návazně na budování vztahu k přírodě.

více zde (220.13 kB)

    altán herní prvky

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Zkvalitnění nakládání s odpady v obci Dolní Brusnice

Projekt je zaměřený na předcházení vzniku biologicky rozložitelných komunálních odpadů prostřednictvím domácích kompostérů v Dolní Brusnici, jako spádové oblasti pro projekt. Předmětem podpory je pořízení  90 kompostérů o kapacitě 118 m3 pro likvidaci biologického odpadu o objemu 70,8 t ročně a 3 štěpkovačů dřevní hmoty.

více zde 

kompostérštěpkovač

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Revitalizace veřejného prostranství v centru               Dolní Brusnice

V r. 2020 byla v obci Dolní Brusnice dokončena s podporou Královéhradeckého kraje realizace projektu s názvem „Revitalizace veřejného prostranství v centru Dolní Brusnice“.

Revitalizace veřejného prostranství v centru Dolní Brusnice

  Více zde

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

OBEC DOLNÍ BRUSNICE - PODPORA ZAMĚSTNANOSTI

Primárním cílem projektu je zvýšení zaměstnanosti osob z vybraných cílových skupin.


Cíl projektu bude naplněn vytvořením jednoho nového pracovního místa na plný
úvazek v obci Dolní Brusnice na pozici „Pracovník úklidu budov, obsluhy zařízení a
údržby veřejné zeleně“.

Doba realizace projektu: 20.3.2020 - 31.12.2022

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Zaměstnanost.

zde ke stažení

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Dopravní automobil pro SDH Dolní Brusnice

nový dopravní automobil

 V roce 2018 byl realizován projekt s názvem: " Dopravní automobil pro SDH Dolní Brusnice"

Na základě hodnocení a posouzení nabídek se vybraným dodavatelem stala společnost PROFI AUTO CZ a.s. s nejnižší nabídkovou cenou 876 847,- Kč vč. DPH.

Dne 21.8.2018 byl předán dopravní automobil značky Fiat do užívání SDH Dolní Brusnice.

Tento projekt byl finančně podpořen Ministerstvem vnitra a Královéhradeckým krajem.

 

zde ke stažení

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

 

   Zateplení budovy obecního úřadu

obecní úřad

  V roce 2018 byl realizován projekt s názvem " Dolní Brusnice - zateplení objektu"

 Projekt byl finančně podpořen Královéhradeckým krajem.

zde ke stažení

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Dolní Brusnice - Bezpečně do Bílé Třemešné - Revitalizace chodníku

foto

V období 2018-2019 je realizován projekt reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007114 zaměřený na zvýšení bezpečnosti dopravy (zejména chodců) a podporu udržitelné dopravy v obci Dolní Brusnice.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z programu 11703 - Integrovaný regionální operační program.

zde ke stažení