Obsah

INFORMACE K NOVÉMU MÍSTNÍMU POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD

Typ: ostatní
konec platnosti svozových známek Vážení občané,
od 1.1.2022 se v souladu s novým zákonem o odpadech mění systém odpadového hospodářství v naší obci.

Poslední svoz popelnic za vylepenou známku bude ve středu 22.12.2021.

Nakoupené známky, které již nepoužijete máte možnost odevzdat do 20.12.2021 na obecní úřad a bude Vám vrácena finanční hotovost.

Známkový způsob úhrady za svoz směsného komunální odpadu nahradí nový místní poplatek za odpad.

Četnost svozu směsného komunálního odpadu bude fungovat beze změn, první vývoz popelnic bude 5.1.2022 a dále každou lichou středu. Svoz bude nadále zajišťovat svozová firma Transport Trutnov s.r.o.

Zastupitelstvo obce Dolní Brusnice schválilo na svém zasedání dne 30.11.2021 dvě nové  obecně závazné vyhlášky. Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství a Obecně závazná vyhláška  č. 3/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství  stanovují obecní systém odpadového hospodářství na území obce Dolní Brusnice a zavádí místní poplatek za obecní systém.  Tato povinnost nám byla udělena nově schváleným zákonem o místních poplatcích v závěru loňského roku. 

Poplatníkem poplatku je:

a) fyzická osoba přihlášená v obci

 nebo

b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území 

Sazba poplatku činí 300 Kč za kalendářní rok na jednoho poplatníka, zaplatit poplatky může jednen plátce za více poplatníků. ( např.: jeden člen společné domácnosti, domu, bytu atd. )

Splatnost nejpozději do 31.3. aktuálního roku

Zastupitelstvo obce Dolní Brusnice odsouhlasilo sazbu za poplatek na nízké cenové úrovni, předpokladem pro udržení této ceny i v příštích letech je intenzivní třídění odpadů, prosíme o využívání našich sběrných nádob na tříděný odpad a do popelnic ukládat pouze odpad, který již nelze vytřídit. 

Pokud se obci neúměrně zvýší množství odváženého, směsného komunální odpadu bude muset zastupitelstvo obce cenu zvýšit (max. cena je 1.200,- na občana)

DĚKUJEME ŽE TŘÍDÍTE            NEJLEPŠÍ ODPAD JE TEN, KTERÝ VŮBEC NEVZNIKNE

OZV o stanovení obec.systému odpad. hosp. 2021.pdf (817.05 kB)

OZV o místním p. za obec. systém odpad.h. 2021.pdf (1.07 MB)

stanoviště sběrných nádob.pdf (764.63 kB)


Přílohy

Vytvořeno: 16. 12. 2021
Poslední aktualizace: 21. 12. 2021 10:58
Autor: Správce Webu