Obsah

FINANČNÍ DAR RODIČŮM DĚTÍ ZÁKLADNÍCH A MATEŘSKÝCH ŠKOL

Typ: ostatní
Zastupitelstvo obce Dolní Brusnice schválilo usnesením č. 6 ze dne 21.09.2023  Zásady pro poskytování finančních darů rodičům dětí  základních  a mateřských škol .

Obec Dolní Brusnice poskytuje z rozpočtu obce finanční dar rodičům dětí docházejících do základních a mateřských škol. Poprvé je možné požádat na školní rok 2023/2024, v období září až říjen 2023.

Cílem je podpora rodičů a jejich dětí s trvalým pobytem v Dolní Brusnici, využití daru je ryze na rozhodnutí žadatele, zda finanční prostředky použije například na dopravu dětí do škol, školní potřeby a pomůcky, kroužkovné, volnočasové aktivity nebo využije dar ve prospěch rozvoje školy.

VYPLNĚNOU ŽÁDOST NEMUSÍTE POTVRZOVAT VE ŠKOLE, STAČÍ PODEPSAT ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ V ŽÁDOSTI

zásady škola základní a mateřská Dolní Brusnice.pdf (145.12 kB)

Příloha zásad - Žádost k vyplnění (18.71 kB)

 

 


Přílohy

Vytvořeno: 22. 9. 2023
Poslední aktualizace: 22. 9. 2023 15:24
Autor: Správce Webu